Blair 4 weken

Blair 4 weken

In de vierde week veranderde er veel. Blair loopt door de kamer om de wijde wereld te verkennen. Er komt nu bezoek en zij is echt aan het socialiseren. Ook het contact met halfzus Aifric wordt intensiever. De tandjes zijn door en het drinken bij Aileen wordt geleidelijk vervangen door ander voedsel.

een onderzoekende blik op de wijde wereld
Contact met Aifric
Sporten met moeder Aileen

Blair 3 weken

Afgelopen vrijdag werd Blair 3 weken. In de overgangsfase vorige week vond een snelle ontwikkeling plaats. Met open oogjes en oren is de interactie met de omgeving snel toegenomen, zij heft het hoofd als wij in de buurt komen. Zij kan ook zitten en stapt wiebelend door de werpkist of over een kleed op de vloer.

Nieuwe stap; Blair zit
Helemaal tevreden!

De eerste ontwikkelingen van Blair

Blair is een mooie stevige pup, die zich erg goed ontwikklet. Zij drinkt en groeit goed en had na 6 dagen al haar geboortegewicht verdubbeld. Zij krijgt meer haar, kruipt nu meer, na het crawlen en kwispelt met haar staartje als zij drinkt.

Als er geen broertjes of zusjes zijn, …..